Ông Lê Quang Dũng

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ OSP kiêm CEO Công ty CP Hệ thống thông tin và Số hóa Skynet     

Trình độ học vấn: Kỹ sư Điện tử viễn thông

Ông Trần Mai Vũ 

 Chức vụ: CEO Công ty CP Nền tảng Trí tuệ nhân tạo AiPi

Trình độ học vấn: Tiến sỹ Công nghệ thông tin

Bà Phùng Thị Mai Anh

Chức vụ: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Tập đoàn Công nghệ OSP

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế

Ông Trần Hải Long

Chức vụ: CEO Công ty CP Công nghệ cao và Truyền thông số AdFilex

Trình độ học vấn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông

100 x 200

Ông Trần Thanh Liêm

 Chức vụ: CEO Công ty CP Công nghệ cao và Chuyển đổi số EcoCRM

Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

100 x 200

Ông Đặng Hà Trung

 Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Online - Công ty Skynet

Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

Ông Nguyễn Nghĩa Hưng

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Giải pháp phần mềm UCHI - Công ty Skynet

 Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

Ông Vũ Anh

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm NewsAI - Công ty AiPi

 Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

Ông Trần Mạnh Hà

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Splus - Công ty Skynet

 Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

Ông Đặng Trường Thăng 

Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Trung tâm Splus - Công ty Skynet 

 Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

Ông Đỗ Đăng Quân

Chức vụ: Giám đốc Kỹ thuật - Công ty EcoCRM

Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

Ông Lê Đức Trọng

Chức vụ: Giám đốc Nghiên cứu Công nghệ - Công ty AiPi

 Trình độ học vấn: Tiến sỹ Công nghệ thông tin

Ông Nguyễn Thế Tài

Chức vụ: Giám đốc Sản phẩm

 Trình độ học vấn: Kỹ sư Phần mềm

Ông Phạm Ngọc Tú

Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Trung tâm UCHI - Công ty Skynet

Trình độ học vấn: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông

Bà Trần Thanh Thanh Huyền

Chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Tập đoàn Công nghệ OSP

 Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị Nhân lực

Bà Trần Thị Thuý Hằng

Chức vụ: Trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng Tập đoàn Công nghệ OSP

Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

Ông Hoàng Đình Quang

Chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty AdFilex

 Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế

 

 

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

OSP là một trong những đơn vị có uy tín hàng đầu tại Việt Nam chuyên nghiên cứu và phát triển các giải pháp phần mềm.

SOFTWARE SOLUTIONS

DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ

Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến Quý đối tác, khách hàng những dịch vụ nội dung số có chất lượng cao và giá trị thiết thực

DIGITAL CONTENT

HỢP TÁC - ĐẦU TƯ

Với khát vọng "Lan tỏa giá trị Việt" OSP cùng những đối tác trong khu vực triển khai các dịch vụ mang tính quốc tế

INTERNATIONAL COOPERATION