Ông Lê Quang Dũng 

 Chức vụ: Chủ tịch kiêm TGĐ Tập đoàn

Trình độ học vấn: Kỹ sư Điện tử Viễn Thông

Bà Phùng Thị Mai Anh 

 Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế

Ông Tô Mạnh Tuấn 

 Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế

LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ

Ông Đỗ Đăng Quân 

 Chức vụ: Giám đốc Kỹ thuật

Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Ông Trần Hải Long

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm AdFilex

Trình độ học vấn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông

Ông Trần Mai Vũ

 Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Telsol

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Hệ thống thông tin

100 x 200

Ông Nguyễn Nghĩa Hưng

 Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Giải pháp phần mềm UCHI

Trình độ học vấn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông

100 x 200

Ông Trần Quốc Hùng

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm FICO

Trình độ học vấn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông

Ông Phạm Huy Viết

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Kinh doanh

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế

Bà Trần Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng

Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Trần Thanh Thanh Huyền 

Chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính 

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị Nhân lực

Ông Nguyễn Bá Duy

Chức vụ: Trưởng phòng Marketing

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

OSP là một trong những đơn vị có uy tín hàng đầu tại Việt Nam chuyên nghiên cứu và phát triển các giải pháp phần mềm.

SOFTWARE SOLUTIONS

DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ

Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến Quý đối tác, khách hàng những dịch vụ nội dung số có chất lượng cao và giá trị thiết thực

DIGITAL CONTENT

HỢP TÁC - ĐẦU TƯ

Với khát vọng "Lan tỏa giá trị Việt" OSP cùng những đối tác trong khu vực triển khai các dịch vụ mang tính quốc tế

INTERNATIONAL COOPERATION