Quản Lý Kênh Bán Hàng/ Key Account Manager

Hồ Chí Minh; Hà Nội Full - time Tối thiểu 02 năm
Lên đến 20 triệu + % hoa hồng 02
22/10/2023

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Mảng Viễn Thông)

Hà Nội Full - time Tối thiểu 05 năm
Lên đến 35 triệu 01
22/10/2023

Giám Đốc Vận Hành

Hà Nội Full - time Tối thiểu 05 năm
Lên đến 70 triệu 01
15/10/2023

[HOT] KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội Full - time Tối thiểu 02 năm
Lên tới 25 triệu 01
22/10/2023

Chuyên viên tuyển dụng

Hà Nội Full - time Tối thiểu 02 năm
Lên đến 15 triệu 01
22/10/2023

Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh

Hà Nội Full - time Tối thiểu 02 năm
Lên đến 20 triệu 01
22/10/2023
Liên hệ với chúng tôi